Apel për shmangien e katastrofës në Bulqizë

Miniera e Bulqizës ndodhet në prag të një katastrofe e cila mund të shkaktojë dëme në njerëz (nërradhe tëparë) si dhe dëme në natyrë dhe në vetë bizneset që funksionojnë atje.

Reshjet e dendura të ditëve të fundit e kanë vështirësuar shumë situatën në minierën e Bulqizës duke krijuar nje situatë shumë të vështirë dhe njëkohësisht tërrezikshme për punonjësit e kësaj miniere.

Ajo qëe përkeqëson edhe më shumë situatën është pikërisht mungesa e disiplinimit të ujrave të galerive tësubjekteve përreth minierës, që mund të shkaktojë dëme të pallogaritshme.

Miniera e Bulqizës e ka tëpamundur për tëmbajtur situatën nën kontroll. Duke qenë se situata mund të përkeqesohet në çdo moment bëhet apel për ndërhyrje të menjëhershme të subjekteve që zotërojnë galeritë përreth, të autoriteteve lokale dhe qendrore për të evituar çdo lloj katastrofe apo tragjedie në këto kushte.