Debate në Bashki për privatizimin e Flamurtarit, kërkohen “vlerësues”

Me 15 vota pro dhe 12 kundër, këshilltaret e Këshillit të Bashkisë së Vlorës, kanë miratuar nisjen e procedurave zyrtare për privatizimin e Klubit të Futbollit Flamurtari. Dje është miratuar nga këshilli procedura për vlerësimin e kapitalit të shoqërisë së Klubit të Futbollit Flamurtari.

Ashtu siç kishte paralajmëruar “Panorama Sport”, këshilltarët kanë diskutuar dje, në mbledhjen e fundit për këtë vit, procedurat vijuese të privatizimit të Flamurtarit. Nënkryetari i bashkisë, Ilir Banushi, ka theksuar përpara këshilltarëve se kërkohen specialistë të fushës për vlerësimin e aseteve, të cilat më pas do të dalin në shitje.

“Vendimi është në vazhdimin e vendimeve që ka marrë ky këshill dhe këshilli i mëparshëm dhe ka të bëjë me atë që ky klub duhet të shkojë drejt privatizimit. Është një politikë që deri më sot nuk ka ndeshur kundërshtime nga këshilli, por edhe nga opinion publik, që klubi i futbollit duhet të privatizohet. Ne sot (dje) marrim një hap që ka të bëjë me përcaktimin se si do të bëhet vlerësimi i aksioneve. Vlerësimi i aksioneve ka të bëjë më pas edhe me mënyrën se si do të bëhet privatizimi.

Vendimi ynë i sotëm nuk ka të bëjë me atë që të përcaktojë se kush do ta marrë klubin, por ky vendim ka të bëjë autorizimin e bashkisë nga këshilli për të përcaktuar ata që do të bëjnë vlerësimin e klubit, sa kushton ai që të dalë në privatizim. Vlerësuesit do të jenë të jashtëm dhe të pavarur nga bashkia.

Për këtë ne kërkojmë që të jenë vlerësues të jashtëm të pavarur, pasi është një aktivitet krejt i veçantë dhe që nuk ka lidhje vetëm me asetet që ka klubi, por edhe me disa elementë të tjerë dhe kërkojmë specialistë që ta bëjnë këtë proces. Aktualisht, me sa dimë ne, në Bashkinë e Vlorës, por edhe në bashki të tjera nuk ka specialistë, ndaj duhet që institucionet kompetente ta gjejnë një të tillë”, u shpreh Banushi.

Jo të gjitha asetet do të privatizohen. Pronat, si stadiumi dhe fushat, do t’i mbeten bashkisë, pasi ende nuk ka një ligj për privatizimin e tyre. “Ajo që dua të theksoj, është pika e parë e Këshillit Bashkiak, që ka të bëjë me transferimin e fushës te Pylli i Sodës, nga pronë e shoqërisë, do të kalojë në pronën e Bashkisë së Vlorës. Kjo ka të bëjë edhe me atë që kemi thënë më parë, që Bashkia e Vlorës nuk privatizon asetet.

Ky inventar që ndodhet pranë klubit të futbollit, duhet të kalojë te bashkia, pasi në momentet që të bëhet vlerësimi, të mos kemi asnjë lloj vlerësimi asetesh. Asetet nuk mund të privatizohen për momentin, pasi nuk ka një ligj në Shqipëri që të privatizojë asetet sportive dhe kulturore. Një gjë e tillë ka ndodhur edhe në bashkitë e tjera. Edhe pse kanë privatizuar aktivitetin, asetet mbeten pronë e bashkisë.

Në momentin që të kemi një ligj që mund të jetë në një të ardhme të afërt apo të largët ne nuk e dimë, do të procedohet. Për momentin asnjë aset nuk do t’u kalojë atyre që do të privatizojnë klubin. Asetet janë pronë publike dhe u lihen me një afat të përcaktuar, për 20 vite, siç kemi edhe një rast, por kjo mbetet për t’u diskutuar.

Pasi të bëjnë vlerësimin, vlerësuesit duhet të vijnë në bashki dhe të bëjnë miratimin e vlerësimit dhe, në bazë të kontratës, duhet të ketë edhe një investim që ata kanë kryer, pasi kontrata e njeh këtë lloj investimi që ata kanë bërë. Njohja e vlerës së klubit do të kalojë sërish në Këshillin Bashkiak. Në mbledhjen e radhës së këshillit do të jetë vlerësimi i klubit dhe përqindja e kuotave që do të dalë në shitje”, theksoi numri dy i bashkisë.

Debatet në Këshillin Bashkiak për Flamurtarin

Kreshnik Ziaj: “Fusha e sportit ka qenë në pronësi të bashkisë? Pse do t’i kalojë tani këtij institucioni?”

Ilir Banushi: “Fusha ka qenë pronë e bashkisë në bashkëpunim me FSHF. Nuk mund të privatizohet, pasi nuk kemi ende certifikatë të pronësisë. Kështu që shoqëria sportive e ka në përdorim. Është në inventarin e bashkisë, por pa certifikatë pronësie. Vlerësuesi nesër, nëse e ka në inventar, do të bëjë edhe llogaritjen e këtyre aseteve, të dimë vlerën”.

Kreshnik Ziaj: “Nëse vlera e aseteve është më e vogël se vlera e investimit që kanë kryer turqit. Bashkia do t’u kthejë lekët nëse janë këta fitues? Nuk mund të votojmë se e kemi bashkinë të majtë dhe të votojmë. Duhet të sqarohen të gjithë për këtë pjesë se jemi duke bërë një veprim që mund të na kushtojë nesër”.

Ilir Banushi: “Nëse shoqëria ka hedhur ‘X’ lekë, kjo do t’u njihet në ofertë. Por nëse një ofertë e një kompanie do të jetë e lartë, do ta fitojë tjetra. Investimi nuk do të njihet nëse fiton tjetri. Kjo është edhe marrëveshja aktuale”.

Bashkim Begaj: “Këtë pikë duhet ta shtyjmë për një ditë tjetër. Të kemi më të detajuar”.

Sadrit Danaj: “Në këtë vlerësim të aseteve hyjnë vetëm pasuritë e paluajtshme, apo edhe imazhi, marka etj?”.

Ilir Banushi: “Nuk mund të privatizojmë asnjë aset material. As stadium, fusha etj. Kur flasim vlerësimin e stemës, nuk vlerësohet stema në logon material, apo pjesë metalike. Kur themi privatizohet emri i shoqërisë, privatizohen 100 vitet e historisë së saj. Privatizohet kështu vlera morale. Është përcaktimi i vlerës morale të klubit”

Saimir Haxhiu: “Nëse ne nuk duhet të marrim koston që e shitëm për një lek, pasi është një aset i të gjithëve. Privatizimi duhet të bëhet një orë e më parë, pasi nëse ne miratonim 500 milionë, sot nuk e kemi këtë luks. Jam i shqetësuar se në vlerësim do të merren parasysh edhe investimet e kryera në stadium. Unë jam dëshmitar i investimeve edhe nga persona të tjerë, që edhe ata kanë investuar. Por, jam i shqetësuar nëse edhe ata mund të kenë fatura në sirtarët e tyre dhe do t’i nxjerrin në momentin që të marrin Flamurtarin”.