Pensionistët, shpërblim deri në 3 mijë lekë për Vitin e Ri

Qeveria do të japë 1.8 miliardë lekë për shpërblimin e pensionistëve me rastin e Vitit të Ri. Vendimi është parashikuar në Buxhetin e Shtetit, në relacionin e aktit normativ  për ndryshimin e Buxhetit të Shtetit për vitin 2017.

Pensionistëve të ndarë në dy kategori, u takojnë mesatarisht rreth 2.7 mijë lekë shpërblim .