Kursi i këmbimit valutor, e martë 30 janar 2018

Kursi i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë: