Serwer: Shqiptarët nuk e njohin të menduarit perëndimor

Daniel Serwer bëri prezentimin e librit të tij “Prej lufte deri te paqja ne Ballkan, Lindje te Mesme dhe Ukrainë”.

Në promovimin e librit të Prof. Server u diskutua për problemet e Ballkanit dhe zbatimi i përvojave të Ballkanit në regjione të tjera. Më shumë u koncentruan në Kosovën, Bosjën dhe Maqedoninë.

“Nuk e di pse z. Thaqi flet për ndryshimin e kufirit me Serbinë. Kufiri mund të ndërrohet ndërmjet dy shteteve që e kanë pranuar njëra – tjetrën.” Tha Serwer.

Në panel, David Kanin tha se në marrëveshjen e Deyton-it fitoi Millosheviqi derisa për marrëveshjen e Brukselit tha se prej vitit 2013 ka qenë e dëmshme për Kosovën. Më tutje vazhdoi Kanin se Evropa nuk është jashtë loje në zgjidhjen e çështjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mirëpo, tani do të futen në lojë edhe shtete të tjera siq janë: Rusia, Kina dhe Turqia.

Në diskutim u shtrua pyetja e Bosnjës si një shtet që Akoma është jofunksional për shkak të Republika Serbskas në terrirorin e saj.

Me këtë rast u cek se me 1 dhjetor 2018 u bënë 100 vjet nga krijimi i mbretërisë jugosllave. Që prej krijimit të asaj mbretërie, kroatët filluan të luftojnë pë krijimin e një Kroacie të pavarur. Duhet kuptuar se lufta e Kosovës në vitet 1998-99 nuk ka qenë e para sepse në rajon ka pasur luftëra për shumë vite e që kanë filluar në vitet e 20’ apo 45’.

Sa u përket kufijve ndërmjet shteteve të ish-jugosllavise ata janë caktuar në vitin 1956 derisa më herët i është premtuar Serbisë se do t’i ketë kufijtë e vitit 1912. Me vënjen e kufijve në vitin 1956 shqiptarët u detyruan të shpërngulen masivisht për në Turqi.

Të pranishmit pyetën se për çfarë arësyeje nuk i keni dhënë meritat e duhura për shqiptarët e Maqeonisë, Prof. Serwer iu përgjigj se roli i shqiptarëve në zgjidhjen e problemit në Maqedoini ka qenë rol lehtësues e jo vendim-marrës.

Libri “ From war to peace in the Balkans, Middle East and Ukraine“ paraqet pikëpamjet e autorëve të perëndimit dhe u cek në fund se shqiptarët nuk e njohin mënyrën e të menduarit perëndimor. Kjo vlenë për politikanët dhe analistët shqiptarë në Kosovë dhe Shqipëri.

Libri mund të shkarkohet falas në internet. Deri tani ka mbi 7,000 shkarkime.

Nga Washington DC: Arsim Çejku/ AA Vision/ Opozita