A duhet legalizuar prostitucioni? 7 vendet e BE që i kanë thënë PO

Prostitucioni në Shqipëri dhe gjithashtu në vende të tjera të Evropës lindore vijon të jetë i paligjshëm. Megjithatë në disa vende të Bashkimit Evropian është i legalizuar, por në secilin shtet me rregulla dhe norma të ndryshme. Në një shkrim “Ilsole24ore” ka renditur vendet ku lejohet prostitucioni dhe ku jo. Në vitin 1958 në Itali janë mbyllur shtëpinë publike, ndonëse edhe sot e kësaj dite vijon debati nëse duhen rihapur ose jo.

Një zë pro ligjërimit të prostitucionit në Itali është edhe ai i liderit të partisë “Lega Nord”, Matteo Salvini, i cili është shprehur se nëse do të vinte në qeveri do t’i hapte shtëpitë publike, duke marrë kontestime të shumta sidomos nga kleri katolik.  Ndërkohë në Evropë ka nivele të ndryshme tolerance për ligjërimin e prostitucionit. Ekziston një model ndalues i prostitucionit, i cili dënon punonjësen e seksit me gjoba deri në burg. Në këto vende ku përdoret ky model përveç prostitutës dënohet edhe klienti që ka marrë shërbimin seksual.

Ky model përdoret gjerësisht nga shumë vende të Evropës lindore si Shqipëri, Azerbajxhan, Bjellorusi, Bosnje-Hercegovinë, Kroaci, Gjeorgji, Kazakistan, Lituani, Maqedoni, Moldavi, Mal i Zi, Rusi, Serbi dhe Ukrainë.  Modeli ndalues vjen si një variant i të ashtu-quajturit model ‘neo-ndalues’ i miratuar në Suedi, që nga viti 1999 dhe më pas nga Islanda dhe nga Norvegjia në janar të 2009. Ky model bazohet në inkriminimin e klientit me dënimin për blerjen e shërbimeve seksuale.

Ndërkohë modeli tjetër nuk dënon blerjen e shërbimeve seksuale, por në të njëjtën kohë nuk ka vendosur rregullime, ku dënohen një sërë sjelljesh që kanë lidhje me prostituimin si (favorizimi, shfrytëzimi, rekrutimi etj).  Ky model është i aplikuar në pjesën më të madhe të vende të Evropës Perëndimore si: Belgjika, Bullgaria, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca,Irlanda, Italia, Luksemburgu, Polonia, Portugalia, Mbretëria e Bashkuar, Republika Çeke, Rumania dhe Spanja. Ndërkohë modeli tjetër i ligjërimit të prostitucionit dhe gjithashtu edhe ligje rregulluese ku përfshihet pasja e lagjeve të veçanta ‘me drita të kuqe’, ndërtimi i shtëpive publike etj.

Në 7 vende të Evropës si: Holanda, Gjermania, Austria, Zvicra, Greqia, Hungaria dhe Letonia, prostitucioni është i ligjshëm dhe i rregulluar sa i përket lejimeve. Ligjshmëria përfshin vënien e taksave apo kufizimeve të gjera, si për shembull duket të jenë vende të përcaktuara, kontrolle shëndetësore të detyruara për punonjëset e seksit kundër sëmundjeve seksualisht të trasmetueshme dhe gjithashtu në detyrimin për të përcaktuar aktivitetin dhe vendndodhjen.

Në Gjermani prostitucioni është i lejuar dhe i rregulluar. Në vitin 2002 një ligj i propozuar u aprovua nga koalicioni i Bundestagut. Rregullorja u lejoi prostitutave të kishin një kontratë të rregullt pune. Në janar të vitit 2007 qeveria gjermane publikoi një raport mbi impaktin e këtij ligji të ri, duke dalë në konkluzion se vetëm një numër i vogël prostitutash patën një kontratë pune të rregullt dhe se kushtet e punës ishin përmirësuar shumë pak.

Prostitucioni është i ligjshëm në Zvicër që prej vitit 1942, ku punonjëset e seksit në Zvicër paguajnë TVSH për shërbimin e tyre, madje disa prej tyre paguhen edhe me kartë krediti. Pjesa më e madhe e tyre janë të huaja të ardhura nga Evropa qendrore, ose nga Lindja e largët.
Në Holandë ku shtëpitë publike janë të ligjshme dhe ku prostitutat paguajnë rregullisht taksat prostitucioni është një aktivitet me një impakt shumë të madh në ekonomi duke shtuar mirëqenien e vendit. Prostitucioni nuk lejohet në rrugë dhe zhvillohet vetëm në vende të përcaktuara me kontrolle mjekësore.

Në Austri pjesa më e madhe e punonjësve të seksit janë emigrant që vijnë kryesisht nga ish-blloku i lindjes. Në Greqi prostitucioni është i ligjshëm në shtëpi publike të regjistruar. Prostitucioni në rrugë është i paligjshëm, ndonëse punonjëset e seksit nuk e zbatojnë këtë rregull. Shumë prej tyre hynë në këtë profesion për nevoja ekonomike, të tjera janë viktima të mashtrimit dhe i detyrojnë të prostituojnë.  Në Letoni prostitutat duhet të regjistrohen, duhet të kryejnë kontrolle shëndetësore mujore si dhe duhet të kenë një certifikatë shëndetësore.