Nëse nuk ke regjistruar vendbanimin, ke kohë edhe pak ta bësh falas

Të gjithë ju që ende nuk keni bërë regjistrimin e vendbanimit, ku jetoni , keni kohë deir më datë 10 Maj për ta bërë këtë falas. Më pas do t’ju duhet të paguani një gjobë.

Njoftimi i Ministrisë së Brendshme si më poshtë:

KUJTESË mbi pezullimin e masës administrative/gjobë 🚫 për të gjithë shtetasit që nuk e kanë bërë regjistrimin e vendbanimit 🏢 aty ku banojnë realisht.

Pezullimi i masës administrative zgjat deri në datë 10 maj 2019.

Për të bërë regjistrimin FALAS, qytetarët duhet të dorëzojnë pranë zyrave të Gjendjes Civile këto dokumenta:

1⃣ Dokument i pronësisë, ose kontratë qiramarrje/huadhënie/përdorimi apo banimi (fotokopje e noterizuar)

2⃣ Fotokopje e Kartës së Identitetit për çdo person mbi 16 vjeç.