Emri/ Del para KPK gjyqtari i Krimeve të Rënda

Gjyqtari i Apelit për Krimet e Rënda, Sokol Binaj ka dalë sot para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Hetimi për gjyqtarin është kryer në të tre kriteret e rivlerësimit, pasurinë, aftësitë profesionale dhe pastërtinë e figurës.

ILDKPKI dorëzoi një raport me konstatimin se deklarimi është i saktë dhe në përputhje me ligjin.

Nuk ka deklarim të rremë, nuk ka fshehje pasurie, si dhe nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesit.