Ja nota mesatare për t’u pranuar në universitet

Gjatë mbledhjes së djeshme të qeverisë është miratuar në vendimi për mesataren që duhet të ketë çdo nxënës për t’u pranuar në universitetet shqiptare për vitin akademik 2019-2020.

Sipas këtij vendimi, “për të gjithë kandidatët për në universitet të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2019-2020, do të jetë nota 6.5 (gjashtë pikë pesë).”

Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve, si më poshtë vijon:

a) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë;

b) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore.

Ndërkohë, për kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të fushës së mësuesisë, për vitin akademik 2019-2020, nota mesatare e përllogaritur sipas këtij vendimi të jetë nota 7.5 (shtatë pikë pesë).