Kalon Vettingun gjyqtari Sokol Binaj

Ka kaluar me sukses Vettingun gjyqtari i Gjykatës së Apelit, Sokol Binaj.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konfirmon në detyrë gjyqtarin, pasi nga hetimet rezultoi i pastër për sa i përket tre kritereve të ligjit. Në seancën dëgjimore u publikua raporti i ILDKPKI, i cili konstatoi se deklarimi është i saktë dhe në përputhje me ligjin. Nuk ka deklarim të rremë, nuk ka fshehje pasurie, si dhe nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesit.

Edhe në raportin DSIK u konstatua se subjekti është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës.

Në lidhje me aftësitë profesionale, KLGJ ka dorëzuar në raport me konstatimin se subjekti ka treguar cilësi të pranueshme në punë.