Test droge për politikanët në Maqedoni

Politikanët e Maqedonisë së Veriut do të kryejnë testin e drogës.

BDI dhe VMRO DPMNE dolën me idenë për vetting të përgjithshëm, ndërsa grupi i pavarur i deputeteve të VMRO DPMNE-së kërkoi që të hënën të gjithë deputetet që duan, vullnetarisht t’i nënshtrohen testit të drogës. Ata kërkuan nga kryetari i Kuvendit që tiu mundësoj kushte dhe ekipe mjekësore që këto teste të bëhen.

Ndërsa përgjigjia e kabinetit të kryetarit të Kuvendit ishte se nuk ka bazë juridike sipas së cilës Kryetari dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut kishin mundur të realizojnë Nismën e Grupit parlamentar të pavarur.

“Sipas Ligjit për siguri dhe shëndet në punë, neni 22, paragrafi 1, punëdhënësi doemos duhet të sigurojë kontrollime shëndetësore për të punësuarit më së paku çdo 24 muaj. Deputetët dhe të punësuarit në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si edhe të gjithë personat e punësuar në shtet, shkojnë në kontrollime të rregullta sistematike, që janë vërtetim për gjendjen e tyre shëndetësore. Kontrolli i fundit sistematik është realizuar në vitin 2017, ndërsa kontrolli i ardhshëm i rregullt sistematik do të realizohet gjatë këtij viti”, – thuhet në reagimin e kryeparlamentarit.

Por nisma është përkrahur nga pohuajse të gjitha partitë.