KQZ rrëzon 14 ankimimet e Bindjes Demokratike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rrëzuar sot 14 kërkesat ankimore të Bindjes Demokraitke për procesin e 30 qershorit.

Vendimet u morën me argumentin se Bindja Demokratike nuk ka sjellë prova të mjaftueshme për pretendimin e saj se procesi zgjedhor është manipuluar.

Pretendimi i përfaqësuesve të Bindjes Demokratike është se këto prova mund ti gjejnë vetëm komisionerët. Por në rastin e BD, komisionerët i ishin mohuar në disa qendra votimi.

Kështu që Bindja Demokratike kishte kërkuar të hapeshin kutitë siç sqaron Fabian Topallaj. Kjo gjë do të vërtetonte nëse pretendimet e tyre do të qëndronin ose jo.

“Hapi i radhës i BD, është çuarja e këtyre ankesave në Kolegjin Zgjedhor”, tha Topallaj.