Ndodh edhe kjo, Kuvendi i cakton punën prokurorisë

Përmes një rezolute të miratuar në 20 qershor 2019, disa deputetë të Kuvendit të Shqipërisë i kanë caktuar 20 detyra Prokurorisë së Përgjithshme. Konkretisht 72 deputetë, të pakënaqur me punën e prokurorisë në luftën ndaj korrupsionit gjatë vitit 2018, i janë drejtuar asaj me anë të një rezolute duke i sugjeruar detyrat që duhet të ketë parasysh.

Sipas kësaj rezolute numri i procedimeve penale për korrupsion dhe çështjet e dërguara në gjykata janë të ulëta. Kështu që ata kërkojnë nga prokuroria zbatimin e drejtë dhe të njëllojtë të procedurave përsa i përket hetimeve pasuroreve, sekuestrimit dhe konfiskimit të aseteve të jashtëligjshme. Ndër kërkesat e tjera të Kuvendit është dhe respektimi i ligjit për sekretin hetimor duke marrë shkasë nga përgjimet e gazetës Bild. Ndërkohë që përsa i përket përmbajtjes së këtyre përgjimeve Kuvendi nuk i ka përmendur ato në asnjë nga 20 detyrat e lëna prokurorisë. Sipas rezolutës, Prokuroria e Përgjithshme ka kohë deri në tetor të këtij viti për ti zbatuar të gjitha kërkesat e Kuvendit.

E gjithë kjo rezolutë bie në kundërshtim me parimin e pavarësisë së pushteteve. Duke ju referuar edhe reformës në drejtësi, Kuvendi nuk mund ti diktojë detyrat Prokurorisë pasi ajo cilësohet si një pushtet i pavarur. Kompetencat dhe përparësitë e institucionit të prokurorisë duhet të caktohen nga vetë ajo dhe jo nga Kuvendi, i cili sipas reformës në drejtësi nuk duhet të ketë asnjë ndikim në organin e akuzës, e jo më ti vendosë afate kohore.