Kursi i këmbimit valutor, 22 gusht 2019

Kursi i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë, 22 gusht 2019:

Image