Kursi zyrtar i këmbimit, 10 gusht 2019, sipas Bankës së Shqipërisë

Kursi zyrtar i këmbimit valutor për sot, 10 gusht 2019, sipas Bankës së Shqipërisë: