“Lufta” me paranë cash – BSH propozon strategji kombëtare për edukimin financiar

Përdorimi i lartë i parasë cash në pagesa është një shqetësim për Bankën e Shqipërisë, sepse nxit informalitetin dhe krijon kosto të shtuara për ekonominë. Sipas studimeve nga Banka Botërore dhe Banka e Shqipërisë, kjo kosto është sa rreth 1% e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Guvernatori i Bankës Qendrore, Gent Sejko, tha në hapje të mbledhjes së Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave, se vendi ka nevojë për një strategji kombëtare të edukimit financiar.

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, tha se projektligji për fiskalizimin, veç të tjerash, pritet të ndihmojë në uljen e informalitetit të ekonomi.

Analizat e bankës së Shqipërisë tregojnë përfshirje të ulët financiare të popullsisë shqiptare, jo vetëm krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, por dhe me vendet e rajonit. Për të ngushtuar këtë hendek, vitin e kaluar Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave miratoi Strategjinë e Pagesave në Vlerë të Vogël, ndërsa këtë vit pritet që Kuvendi të miratojë projektligjin “Për shërbimet e pagesave”. Këto nisma synojnë të rrisin përdorimin e instrumenteve të pagesave jo-cash, duke nxitur konkurrencën në treg dhe sidomos duke inkurajuar një rol më të madh të teknologjisë së informacionit për këtë qëllim.