Kursi i këmbimit valutor, 25 dhjetor 2019

Kursi i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë, 25 dhjetor 2019:

Image