Autoriteti i Konkurrencës pezullon çmimet e reja të kompanive celulare

Autoriteti i Konkurrencës pezullon tarifat e reja të kompanive celulare.

ABC News raporton se një vendim i tillë parashikon pezullimin e tarifave dhe nisjen e një hetimi për shkeljen e konkurencës në treg.

Si pasojë e këtij vendimi deri në përfundimin e hetimit, kompanitë janë të detyruara të operojnë me tarifat e vjetra ekzistuese në treg.

Kujtojmë se së fundmi janë rritur me 200 lekë tarifat e paketave me parapagesë. Rritja është bërë për secilën nga paketat ekzistuese.