Kursi zyrtar i këmbimit, 1 shkurt 2020

Kursi i këmbimit valutor, 1 shkurt 2020, sipas Bankës së Shqipërisë:

Image