Australia hap dyert, ja kriteret për vizë pune

Pas Gjermanisë edhe Australia ofron mundësi për të fituar viza pune. Por si mundet që të fitoni këtë të drejtë, në rast se keni marrë vendim që të largoheni nga vendi ynë. Profesioni, gjuha angleze si dhe dëshmia e penalitetit, janë disa prej kritereve përcaktuese për të marrë një vizë për në Australi.

Mësohet se aplikanti duhet të ketë nivelin e kërkuar të gjuhës angleze, aftësitë dhe kualifikimet e duhura profesionale, siguracion shëndetësor dhe të jetë në shëndet të plotë dhe dëshmia e penalitetit të jetë e pastër. Të gjitha këto kanë shumë rëndësi, sepse në momentin që miratohet viza, të jep të drejtë që të jetosh në Australi për të paktën 4 vite. Por një vizë 4 vjeçarë është një shans i madh dhe sjell edhe mundësinë e qëndrimit të përhershëm në këtë vend.

Por kush janë profesionet më të kërkuara për të fituar të drejtën e një vize në Australi?

Mësohet se profesionet më të kërkuara jena: marangozët, mekaniket, elektriçistët, montatorët, saldatorët dhe teknikët që merren me punë me çelik. Gjithashtu të kërkuar janë dhe: infermierët, personat e kujdesit për të moshuarit, arsimtarët e shkollave të mesme, sektori ti turizmit etj. Sipas të dhënave, Australia do të ketë nevojë për 160 mijë punëtorë në katër vitet e ardhshme në këto profesione.