‘Çdo banor në botë ka 20.000 $ borxh’

Bota asnjëherë në histori nuk ka qenë kaq në borxh, ndërsa FMN-ja llogarit se borxhi i përgjithshëm arrin 152.000 miliardë.

Sipas një llogaritje, del se secili prej 7,5 miliardë banorëve të Tokës është në borxh prej rreth 20.000 dollarësh.

Në prezantimin e raportit për stabilitet global financiar, FMN-ja paralajmëroi se me këtë borxh duhet të intervenojë para se ai të bëhet model për krizën e re të madhe globale financiare. Gjithashtu, u paralajmërua se problemi nuk është vetëm në atë që borxhi është i lartë, por edhe në atë që ai në mënyrë të pa ndalur dhe shumë shpejt rritet, ndërsa dy të tretat nga ky borxh bien në sektorin privat.

Profesionistët e FMN-së konsiderojnë se pikërisht borxhi i sektorit privat është rreziku më i madh dhe kështu shtetet duhet të ndërhyjnë para se të jetë shumë vonë.