Ekspertët zbërthejnë mashtrimin me ligjin e mbetjeve, ja pse duhet rrëzuar

Unioni i Ekspertëve Mjedisor Shqiptarë për herë të parë argumenton me fakte profesionale zbërthen lojën që është bërë me ligjin për importin e mbetjeve, I cili po mbrohet me forcë nga kryeministri Edi Rama. Argumentet që sjellin në një letër dërguar presidentit Bujar Nishani duke I kërkuar njëkohësisht që të mos e firmosë këtë ligj, janë “të kopsitura” nga çdo pikëpamje. Shkelje të rënda ka në këtë ligj që nga mënyra se si është formuluar, për të vazhduar me pasojat e rënda jo vetëm për mjedisin që do të sjellë zbatimi I tij. Ja argumentet që sjellin ekspertët:

Nisur nga situata aktuale, ku Parlamenti Shqiptar, nga njera anë ka miratuar Ligjin për Importin e Mbetjeve pa analizuar më parë, me anë të studimeve, gjendjen konkrete, nevojën, mundësitë dhe kërcënimet prej infrastrukturës së dobët mjedisore që ka vendi, mungesën e kontrollit të territorit dhe nga ana tjetër reagimin mbarë qytetarë që ndjejnë dhe perceptojnë me të drejt pasojat negative të këtëj Ligji, Unioni I Ekspertëve Mjedisor Shqiptarë-UEMSH, ju paraqet këto sugjerime:

Argumentat që ky Ligj nuk ka marrë parasysh përse nuk duhet të vijnë këto mbetje në Shqipëri.

1. Ky Parlament, me të drejt në konstituimin e kësaj Qeverie hodhi poshtë nenin 49, pika d, mbi importin e mbetjeve të Ligjit (për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Shtatorit 2011), megjithëse I përafruar me atë Europian nuk tregoi asnjë shenjë bashkëpunimi me ekspertizën shqiptare këto tre vjet.

2. Ky Kuvend, në ushtrim të funksionit të tij ligjor për mirëqeverisje, me anë të studiuesve, akademikëve, profesorëve dhe ekspertëve duhet të kishte siguruar më parë nje studim fizibiliteti, e shprehur thjesht, një studim se sa e leversdishme është zbatimi i këtij neni për vendin, sa ndikim sjell, ky ndikim është negativ më tepër apo pozitiv.

2.1 Duhej të përcaktonte se:

Cila prej mbetjeve mund të trajtohet si lëndë e parë dytësore, pra lëndë që futet direkt në prodhim ekonomik, si pluhuri i gomave, fill tekstili, rrobat e përdorura, apo mbetje që nuk lënë gjurmë përpunimit, siç mund të jetë alumini, etj.

Cilat janë këto lëndë që formojnë mbetje të mbetjeve që janë plehra shtesë për vendin.

2.2 Cilat janë pikat e forta të vendit, cilat janë burimet kombëtare të vendit të afta për të përballuar përpunimin e tyre, mund të themi si pikë të fortë se kemi Kompani Riciklimi.

Sa kompani janë të shëndetshme apo të shëndosha me teknologji ‘state of art ose të fundit‘. Për fat të mirë edhe ekzistojnë që përbëjnë pikë të fortë.

2.3 Cilat janë pikat e dobëta të vendit?

Nuk kemi landfill-e për vete.

Nuk kemi landfill-e më vehte për mbetjet të rrezikshme.

Nuk kemi landfill-e më vehte për mbetjet industriale.

Nuk kemi landfill-e më vehte për mbetjet inerte.

Kemi veçse dampa apo vend hedhje të mbetjeve tona, të cilat ndodhen pranë shtretërve të lumenjve.

Landfill-i i Sharrës, ku kompanitë e riciklimit kanë përqendrimin më të madh në Tiranë është i vogël dhe nuk mund të pranojë dot mbetje jashtë atyre familiare të llogaritura.

Nuk kemi një Incenerator kombëtar për mbetjet e djegshme dhe të rrezikshme.

2.4 Cilat janë mundësitë?

Vendi ynë mund të sigurojë vetë mbetje, kur ato të bëhen zero, d.m.th të pastrohet Shqipëria atherë të studiojmë për të tjerat. Mbajmë parasysh që shqipëria prodhon rreth dy milion ton në vit.

2.5 Cilat janë kërcënimet?

Mund të na formohen mbetje të mbetjeve që bëjnë të shtohen ato tonat ende të flakura.

Mund të na formohen mbetje të lëngtë që bëjnë të shtohen ato tonat ende të patrajtuara.

Mund të na formohen mbetje të gazta që bëjnë të shtohen ato tonat ende të pareduktuara.

Nuk kemi parë, ende, ndonjë skaner për mbetjet radioaktive, të rrezikshme.

3. Vetëm mbas këtij Studimi, duhet të ishte përgatitur një Raport I Vlerësimit Strategjik Mjedisor që do të jepte përputhshmërinë e objektivave të importit të mbetjeve me objektivat mjedisore, me ato që prek shëndetin e një populli.

4. Vetëm pas Raportit Strategjik Mjedisor duhet të vinte për secilën mbetje një Raport i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, që na mëson me anë të standardeve europiane se si një aktivitet riciklimi të godasë më pak shëndetin mjedisor dhe atë njerëzor, duke na vlerësuar se sa mbetje ngelen, sa ujë i ndotur pas përdorimit prodhohen, sa emetime hedh përpunimi i një mbetje, që Kuvendi të vendosë për rradhën e futjes së mbetjeve, duke provuar ato me ndikim drejt zeros, duke u forcuar e duke bërë qasjen e mundësive të tjera.

5. Pothuajse të gjitha fabrikat prodhuese në vend nuk kanë detyrime të forta për vendosje teknologjish të trajtimit të ujrave e të derdhjes së tyre me parametra normal mbi ujra sipërfaqësorë.

6. Mbas të gjitha këtyre duhet të vinte një studim i Analizës së Kostove Humbëse apo Përfituese që me module e formula na llogarit se si ja vlen për zhvillimin ekonomik të vendit, të sjellësh mbetjet nga jashtë me kosto rrugëtimi shtesë apo të ndash mbetjet e vendit dhe të krijosh kështu lëndë bazë për kompanitë e riciklimit.

7. Së fundi, nga ana e ligjvënësve nuk është bërë asnjë përpjekje për të informuar publikun, ku mendojmë se nuk duhet të mungonin konferencat, studimet, leksionet, auditoret, ekspertizat në tryeza, ku në fillim flasin ekspertët e studiuesit, grupet e interesit dhe parlamentarët dëgjojnë, e pastaj këta të fundit kuvendojnë, vendojnë dhe qytetarët e zbatojnë. Mungesa e këtyre standardeve përbën shkeljen e Konventës së Aarhuzit e ratifikuar nga Parlamenti shqiptar, duke detyruar vendimmarrësin për informim të publikut dhe përfaqësimin e tij në vendimmarrje, gjë që ka munguar, madje është shkelur kjo e drejtë e Komunitetit.

Sa më sipër, bazua në kompetencave Tuaja kushtetuese, ju drejtohemi Ju z. President të mos e dekretoni këtë ligj, por ta ktheni atë për rishqyrtim në Parlament.