Fituesit në universitete/ Si bëhet regjistrimi në raundin e dytë

Në të njëjtën ditë kur u shpallën fituesit, Ministria e Arsimit ka publikuar një manual me hapat teknikë për regjistrimin e tyre në universitete. Më konkretisht, ky proces do të kryhet në dy faza. E para nis më 13 deri më 16 tetor, ndërsa katër ditët e tjera për regjistrim do të realizohen me dy nënfaza, shkruan “Panorama”.

Manuali i MAS, i cili iu vjen në ndihmë më tepër sekretareve të fakulteteve, sqaron me detaje hapat që duhen ndjekur për regjistrimin e fituesve të shpallur një ditë më parë, ndërsa mungon informacioni për regjistrimet nga 17-20 tetor, që pritet të shterojnë të gjitha kuotat që ofrojnë universitetet.

Pasi të pakënaqurit të bëjnë ankimimet në tri ditët në vijim dhe të shqyrtohen, fituesit e palëkundur në zgjedhjen e tyre mund të nisin regjistrimet në datën 13. Në një situatë më të vështirë ndodhen fituesit në një degë më pak të preferuar dhe që janë në listë pritjeje për një program, sipas tyre, më të mirë.

Nëse ata nuk regjistrohen deri në datën 16, humbasin të drejtën e studimit në atë degë, dhe vendi iu lirohet atyre poshtë vijës së kuqe, ndërsa riskojnë të mos kapin pikët e duhura te programi që e duan më shumë.

Vetëm pasi të kenë përfunduar regjistrimet e fazës së parë, ata mund të orientohen për kuotat që mbeten bosh dhe mundësinë e tyre që emri i tyre nga i kuq të shënjohet me ngjyrë të gjelbër. Vetëm në fund të të gjithë procesit të regjistrimeve të fazës së parë, më 16 tetor, listat e fituesve do të updatohen, duke eliminuar vendet e studentëve fitues që nuk u regjistruan.

MANUALI

Regjistrimi i 18 mijë maturantëve fitues, po aq sa edhe kuota në universitete, është parashikuar të kryhet me dy faza. Ata që aktualisht u shpallën fitues në këtë raund dhe janë të kënaqur me degën, mund të regjistrohen në datat 13, 14, 15 dhe 16 tetor, nga ora 08:00-21:00.

Në vijim është post-raundi, i cili ndahet në dy faza regjistrimesh 48-orëshe në katër ditët e mbetura, përkatësisht 17-18 tetor dhe 19- 20 tetor. Gjatë kësaj kohe, secili kandidat mund të shikojë në kohë reale situatën e regjistrimeve në portalin klasi- fikimi.ualbania.rash.al.

Në krye të faqes, pasi të kenë nisur regjistrimet, shfaqet një opsion i tillë ku mund të shihen regjistrimet e kryera, si dhe fituesit, të cilët nuk janë regjistruar ende. Sekretaret që kryejnë regjistrimet kanë aktiv edhe opsionin “regjistrim i ri” në portal për të përfunduar procesin për fituesit që kanë vendosur të regjistrohen në një program studimi.

Kjo e fundit duhet të kërkojë me anë të ID studentin që bën kërkesë, krahas të cilit gjen opsionin për të kryer veprimin që duhet të konfirmohet edhe në një dritare dialoguese. Në të njëjtën kohë, kandidati për student duhet të shikojë apo verifikojë në ekran programin e zgjedhur. Vetëm nëse emri i tij shënjohet me ngjyrë të gjelbër, veprimi mund të quhet i përfunduar.

Nëse kandidati i regjistruar për këtë program është fitues edhe në degë të tjera, emri i tij automatikisht do të shënohet me gri. Kjo do të thotë që kandidati nuk ka më mundësi të regjistrohet në atë program studimi, duke lënë kuota bosh për kandidatët poshtë vijës së kuqe, të cilët do të kenë mundësi të regjistrohen gjatë dy nënfazave pasuese.