Gabimet që bëjnë gratë pas divorcit

Kur një grua dëgjon një mashkull që ai dëshiron një divorc, ideja e ndarjes e çon për të bërë gabime që më vonë do të shkaktojnë shumë probleme.

Para së gjithash, gratë nuk duhet të bëjnë panik, por bëni hulumtime në lidhje me gjithçka që ju duhet të dini në këto situata, dhe çfarë është në dispozicion në internet. Ju duhet të flisni me një avokat, ose më shumë, për të mësuar të drejtat e juaja. Ata duhet të jenë të qartë në atë se ato nuk mund të dëbohen nga shtëpia e tyre për shkak se burri i tyre nuk mund të paguajë qiranë ose hipotekën, dhe mos kini frikë për të bërë një marrëveshje vetëm kur të jeni gati për të.

Një tjetër gjë është se ju duhet të kërkoni ndihmë ligjore për shkak se shërbimi që ju paguani për siguri janë më të mira dhe më të dobishme se këshillat falas të ofruara nga mjedisi.

Gratë nuk duhet të huazojnë para nga familja, sepse këto burime duhet të ruhen për më vonë. Në vend të kësaj, ato duhet të merrin një kartë krediti. Nëse ju jeni të siguruar dhe të varur financiarisht nga burrat e juaj, atëherë ata janë përgjegjës për të paguar të paktën një pjesë të kostos së saj.

Gratë nuk duhet të lejojnë që të frikësohen nëse ish burrat e tyre kanë angazhuar avokatët e shtrenjtë dhe se ata vetëm duan të marrin paratë e tyre. Gratë duhet të marrin një avokat, sepse në qoftë se ato janë të frikësuar nga bashkëshortët e tyre, avokatët nuk do të jenë.

Gratë nuk duhet të bëjnë shkelje të kurorës edhe pse burrat e tyre vazhdojnë ta bëjnë atë, sepse kjo do të komplikojë më tej divorcin. Femrat ndonjëherë ndjehen të vetmuara, dhe në qoftë se shkel kurorën, provokon zemërimin e mashkullit, dhe divorci në raste të tilla është shumë i vështirë.

Gratë nuk duhet të kërkojnë për të holla deri sa të përcaktohet buxheti juaj, sepse projektimi i buxhetit është shumë e rëndësishme për të siguruar që të gjitha nevojat e juaja janë përmbushur.