Grabitja në Rinas, gjykata nxjerr nga qelia, shefin dhe agjentin e sigurisë së aeroportit

Të arrestuar për supergrabitjen në aeroportin e Rinasit, dy punonjësit e sigurisë të kompanisë ETC Arben Karafili, shef i stacionit të ETC dhe Fadil Jonuzaj, agjent i ETC, nuk do të qëndrojnë më në qeli, por do të shkojnë në shtëpi vetëm me detyrimin për t’u paraqitur në gjykatë. Gjykata e Larta ka vendosur sot t’ua ndryshojë masën e sigurisë.

Arben Karafili

Personi nën hetim Arben Karafili mban detyrën e shefit të stacionit të kompanisë ICTS Albania. Megjithëse në detyrat e tij funksionale ky person nën hetim, ka kontrollin e gjendjes së sigurisë së aeroportit, marrjen e masave për parandalimin e ngjarjeve që do të cënonin sigurinë e aeroportit, ky person, me mosveprim, ka lejuar ardhjen e pasojave, sikurse ka qenë depërtimi i autorëve të ngjarjes me automjet në portën e BP, megjithëse ka qenë i informuar për riskun që paraqitej në këtë pikë të perimetrit rrethues të aeroportit. Personi nën hetim, si personi përgjegjës për monitorimin e shërbimeve, dhënien e detyrave, marrjen e raportimeve nga të gjitha shërbimet e koordinimin me hallka të tjera që sigurojnë aeroportin, nuk ka kryer asnjë veprim aktiv që do të parandalonte ardhjen e pasojave. Nuk evidentohet asnjë detyrë e dhënë e shkruar, nuk evidentohet asnjë raport me detyra konkrete, asnjë masë e dhënë me detyra ndëshkuese për punonjësit e caktuar me detyra për sigurimin e aeroportit.

Fadil Jonuzaj

Personi nën hetim Fadil Jonuzaj mban detyrën e agjentit të sigurisë (patrullës të ICTS­ Albania). Rezulton që perimetri i brendshëm i aeroportit kontrollohet nga patrullat e shërbimit të kompanisë së sigurimit privat ICTS Albania, të cilët kryejnë patrullim mjete shërbimi të pajisura me fenelinë, në perimetrin e aeroportit. Në momentet e ndodhjes së ngjarjes, një nga agjentët e ICTS (patrullë) ka qenë Fadil Jonuzaj, që ka pasur për detyrë të kontrollojë këtë perimetër për të konstatuar dhe moslejuar ndodhjen e incidenteve të ndryshme. Rezulton se si person përgjegjës për të kryer patrullimin dhe kontrollin vizual të pistës, të rrethimit nga pjesa e brendshme dhe të aeroportit në tërësi, e për të informuar menjëherë për elementët që cënonin sigurinë e aeroportit, nuk ka kryer detyrat e tij funksionale për të mbajtur në kontroll vizualisht dhe për të informuar, duke lejuar ardhjen e pasojave përkatëse. Nga veprimet hetimore nuk evidentohet të jetë kryer ndonjë veprim aktiv për të parandaluar, për të evidentuar dhe koordinuar veprimet e personave që cënojnë sigurinë e aeroportit.