Hajdaraga: Zilinë nuk mund ta përjashtojmë dot nga qenia njerëzore

Për Luan Hajdaragën, zilia është një ndjenjë të cilën nuk e përjashtojmë nga qënia e njeriut.

Sipas Hajdaragës, njeriu bëhet ziliqar për ato fakte, ndodhi ose suksese të cilat e vënë në vështirësi një individ përballë një tjetri që i ka arritur ato.

“Zilitë përgjithësisht janë personale, lind me ambjentin përreth, me shokët etj, por nëse simptomat e saj vijnë dhe agravohen më vonë, bëhen difuz, këta njerëz pastaj bëhen ziliqar për çdo gjë. Është e çuditshme që një shqiptar të bëhet ziliqar për Monika Beluci, kjo është një zili difuze dhe shumë e përhapur po aq dhe simtomatike”