Ja sa është madhësia mesatare e penisit tek shqiptarët / FOTO

Në këtë hulumtim tregohet p_1475752810-5633779madhësia mesatare e penisit në 113 vend të botës.

Sipas saj, shqiptarët hyjnë tek vendet me madhësi mesatare.

Ajo shkruan se madhësia mesatare e penisit tek shqiptarët është 14.73 cm