Ja sa për qind e popullatës së Zvicrës flasin shqip

Dy të tretat e popullatës në Zvicër e flasin rregullisht edhe një gjuhë krahas gjuhës amtare, siç bën të ditur Zyra Federale e Statistikave. Më të zellshmit në përdorimin e më shumë se një gjuhe janë personat e rinj, mbi 15 vjeç, shkruan “srf.ch”.

Ndërkohë çdo i katërti banor i Zvicrës flet tri ose më shumë gjuhë, nga të cilat sigurisht, anglishtja është më e preferuara, transmeton “albinfo.ch”. Kur jemi te anglishtja, kjo gjuhë flitet nga gjermanofonët më shumë se sa gjuha vendore, frëngjishtja. Po ashtu, edhe në zonat frankofone anglishtja flitet më shpesh sesa gjermanishtja. Vetëm në zonën italishtfolëse (Kantoni i Ticinos) gjuhët vendore (gjermanishtja dhe frëngjishtja njihen më mirë sesa anglishtja.

Nga ana tjetër, një e treta e popullatës mjaftohet me vetëm një gjuhë, pra me përdorimin e gjuhës amtare.

Pas anglishtes gjuha tjetër e dytë është italishtja, ndonëse ajo ka edhe karakter të gjuhës së vendit, por edhe të asaj të huaj në të njëjtën kohë. Në radhë pastaj vijnë spanjishtja me 6 për qind dhe portugalishtja, që flitet nga pesë për qind e popullatës.

Është interesante radhitja e mëtejme: Gjuhët sllave (të ish-Jugosllavisë) pra serbishtja, kroatishtja, gjuha boshnjake dhe ajo malazeze të futura në një grup fliten nga 3 për qind e popullatës. Dhe po kaq, nga 3 për qind, flitet edhe gjuha shqipe.

Dallime ka edhe sipas regjioneve. Kështu, shqipja në regjionet franceze të Zvicrës flitet përpjesëtimisht më shumë se gjuhët jugosllave, ndërsa në pjesën gjermane pak më pak se ato, të marra të gjitha së bashku. Në zonën italiane gjuhët e popujve sllavë të jugut fliten dukshëm më shumë se shqipja. Ndërsa mesatarja e shqipes së folur, llogaritur në të tri zonat, i bie sërish afër 3%.