Kosova merr presidencën në Komunitetin e Energjisë

Në takimin14 të Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë që po mbahet në kryeqytetin e Bosnjës dhe Hercegovinës- Sarajevë, Kosova mori Presidencën për vitin 2017. Një nga të arriturat shumë të rëndësishme sa i përket Kosovës në këtë takim është miratimi njëzëri i aneksit 8 i cili dëshmon për interferimin e Serbisë dhe krijimin e barrierave në operim të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT), parim ky që bie ndesh me përgjegjësitë kontraktuale ndaj Traktatit të Komunitetit të Energjisë.

“Ky është edhe një hap që e dëshmon se Serbia duhet të tërhiqet nga interferimi në operim dhe të hyrat e KOSTT, po ashtu shtron nevojën që KOSTT sa më parë të njihet si zonë rregulluese e pavarur në kuadër të ENTSO-I.” thuhet në komunikatën për media.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci pas marrjes së presidencës nga homologu i tij nga Bosnja dhe Hercegovina prezantoi prioritet e propozuara nga Kosova për vitin e ardhshëm që do të jenë njëkohësisht edhe prioritet e këtij komuniteti.

Sipas tij, këto priorite janë në linjë me obligimet kontraktuale që Kosova ka në kuadër të Komunitetit të Energjisë si dhe janë të bazuara nga konkluzionet e agjendës së Parisit, me fokus të kapitulli i zhvillimit të qëndrueshëm; efiçiencë të energjisë, burime të ripërtëritshme dhe ambient.

Gjithashtu, bëhet e ditur se gjatë vitit të ardhshëm do të vazhdohet me procesin e reformave në kuadër të Traktatit të Komunitetit të Energjisë një vëmendje e veçantë do t’i kushtohet liberalizimit dhe integrimin në tregun rajonal.