Kusht i ri për liçensimin e taksive: Vetëm makina të vitit të fundit

Kritere të forta pë rata që duan të punojnë taksistë në Tiranë. Çdo person apo subjekt që do të aplikojë në bashki për të marrë liçensën, duhet të posedojë automjet të vitit të fundit.

Ky është një nga ndryshimet themelore të rregullores për funksionimin e shërbimit taksi, e cila nuk e kufizon më numrin e liçensave që do të jepen.

Nga ana tjetër, vendos kushte të rënda për funksionimin e tyre, si ai për vitin e aplikimit, i cili duhet të jetë i njëjtë me vitin e prodhimit të automjetit.

Ndryshimet e reja fokusohen në kushtet teknike të mjeketeve dhe kryesisht vitin e prodhimit, që ndidkon direkt në komoditetin e përdoruesve të këtij shërbimi. Nga 2009-a deri tani rezultojnë mbi 1 mijë taksistë të liçensuar që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në kaos të plotë.

Transporti i udhëtarëve në shërbimin taksi 4+1 dhe 8+1 vende, lejohet vetëm me mjete të destinuara për transport udhëtarësh. Subjektet që i nënshtrohen licensimit, mjeti duhet të plotësojë një nga kriteret e mëposhtme:

-Për çdo aplikim të ri, mjeti duhet të jetë i prodhuar në të njëtin vit me vitin e aplikimit për licensim si dhe specifikat teknike të mjeteve duhet të kenë një nga kushtet:

a)Të jetë “Euro 6” (makinë me naftë, standarti më i lartë i pastërtisë) ose një standart më i ri dhe i prodhuar në të njëtin vit, me vitin e aplikimit për licensim.

b) Të jetë “Elektrik” (makinë normale me bateri) dhe i prodhuar në të njëtin vit, me vitin e aplikimit për licensim.

c)Të jetë “Hibrid”(makinë elektrike ose me benzinë) dhe i prodhuar në të njëtin vit, me vitin e aplikimit.

Në rastin e rilicencimit mjeti nuk duhet të jetë më i vjetër se 15 vite nga viti i aplikimit për rilicenscim. /Panorama