Kushtetuesja rrëzon padinë për taksat vendore

Gjykata Kushtetuese rrëzoi sot kërkesën e Shoqatës për Mbrojtjen e Tregtarëve të përfaqësuar nga Nikollaq Neranxi dhe e mbështetur nga Partia Demokratike për pezullimin e ligjit “Për sistemin e taksave vendore” në nenin që përcakton taksën prej 8% për ndërtimet dhe hapësirat publike.

Gjykata la në fuqi taksën e vendosur nga bashkia, pasi dëgjoi pretendimet e palëve në proces.