Lista e gjyqtarëve dhe prokurorëve që do t’u hetohet pasuria

Fillon kontrolli i pasurisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gazeta “Panorama” bën publike sot listën e plotë me emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët u kanë mbërritur Zyrave të Regjistrimit të Pasurisë në të gjithë vendin “për verifikim”.
euro1
Lista, e cila përmban edhe emrat e fëmijëve të gjyqtarëve e prokurorëve dhe bashkëshortit/ es sipas rastit, besohet se është hartuar nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë, raporton “Panorama”.

Në kuadër të procesit të vetingut, ILDKPKI ka hartuar listën e prokurorëve e gjyqtarëve dhe më tej ka identifikuar gjithë familjarët e tyre, fëmijët e bashkëshortët dhe në dokument, veç emrave të tyre, ka vendosur edhe datëlindjet.

Kjo listë i është dërguar Hipotekës për verifikim ku, pas evidentimit të pasurive në emër të prokurorëve dhe gjyqtarëve, si dhe familjarëve të tyre, informacioni i plotë duhet t’i dërgohet Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë e Konfliktit të Interesit.

Verifikimi i pasurisë për të cilin bën fjalë lista, është një proces më vete, por pjesë e vetingut, pasi të dhënat e përftuara do të krahasohen më pas me formularët që po plotësojnë prokurorët e gjyqtarët që i nënshtrohen vetingut.

Lista përmban emrat e 332 prokurorëve, duke nisur nga kryeprokurori Adriatik Llalla dhe të gjithë prokurorët e vendit nga Prokuroria e Përgjithshme, Prokuroritë e Apelit dhe ato në rrethe.

Po kështu, në pjesën e parë të listës janë 392 emra gjyqtarësh, duke nisur nga anëtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë e më tej Gjykatave të Apelit, si dhe gjykatave të rretheve, civile apo penale qofshin.

KONTROLLI

Pritej që kontrolli apo verifikimi veçmas i pasurisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve të niste në datën 7 nëntor 2016, pas mbylljes së procesit të deklarimit nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve në formularin që u është shpërndarë tashmë në kuadër të vetingut.

Por gati tri javë përpara afatit të nisjes së verifikimit të veçuar, mësohet se me urdhër të Kryeministrit Edi Rama është hartuar lista me emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve e janë identifikuar plotësisht edhe familjarët e tyre.

I gjithë informacioni është përmbledhur në një listë me emra, të cilët janë dërguar në Hipotekë “për verifikime të thelluara”. Nisja e verifikimit që tani duket se është bërë për t’u hequr gjyqtarëve e prokurorëve mundësinë e “manovrimeve” me pronat që kanë në emër të tyre apo të fëmijëve.

Lista është ndërtuar duke vendosur emrin e gjyqtarit apo prokurorit dhe poshtë tij emrat e familjarëve që duhet të verifikohen nëse kanë pasuri në emër të tyre dhe burimin nga e kanë fituar atë pasuri. Në këtë mënyrë, Hipotekës i kërkohet që të verifikojë aktualisht çfarë pronash ka regjistruar në emër të gjyqtarëve, prokurorëve e familjarëve të tyre.

Paralelisht në të gjithë vendin, gjyqtarët e prokurorët po plotësojnë formularët që do të dorëzohen brenda muajit për të realizuar procesin e vetingut ku duhet që vetë ata të deklarojnë pasuritë që disponojnë./panorama