Masteri, pranohen 19.920 studentë në 12 universitete në të gjithë vendin

Aplikimi për ciklin e dytë të studimeve ka filluar prej një jave dhe do të vijojë edhe javën që vjen.

Në universitetet publike, afati i fundit i aplikimeve është data 20 tetor, ndërsa për institucionet e arsimit të lartë jopublik, afati i fundit është lënë data 27 tetor 2016. Sa u përket kuotave të pranimit në ciklin e dytë të studimeve “Master shkencor/”Master i arteve të Bukura” dhe “Master profesional” në publik, këtë vit universitetet kanë miratuar 1682 kuota më tepër se një vit më parë, pasi nga 18.239 që ishin vjet, këtë vit janë 19.921 kuota pranimi në 12 universitetet publike të vendit.

KUOTAT&AFATET

Udhëzimi nr. 24/1 i firmosur nga ministrja Lindita Nikolla, datën 12 tetor ka ndryshuar edhe procedurat e aplikimit për ciklin e dytë të studimeve. Sipas këtij udhëzimi, universiteteve publike u është përcaktuar si ditë e fundit afati që ato faktikisht e përcaktuan vetë pra datën 20 tetor, pasi nuk respektuan datën 12 tetor që u kishte përcaktuar Ministria e Arsimit në udhëzimin e mëparshëm që u rrëzua. Ndërsa, për universitet private, afati i fundit është lënë data 27 tetor 2016. Sa u përket fituesve në ciklin e dytë, MAS përcakton se universitetet publike duhet t’i shpallin brenda datës 24 tetor, ndërsa ato private brenda datës 31 tetor 2016.

“Gazeta Shqiptare” në tabelat e mëposhtme publikon shpërndarjen e 25.740 kuotave të pranimit në ciklin e dytë të studimeve, në të gjitha universitetet publike dhe private. Pjesa më e madhe e kuotave të pranimit është në universitetet publike.

Në total këto institucione kanë miratuar 19.921 kuota pranimi, ku 11.209 kuota janë në “Master profesional”, ndërsa 8.712 kuota janë në “Master shkencor”. Ndërkohë që në universitetet private janë miratuar në total 5.819 kuota pranimi për ciklin e dytë të studimeve, ku numrin më të madh e kanë kuotat për “Master shkencor” me 3362 kuota, ndërsa për “Master profesional” universitetet private kanë vetëm 2.457 kuota pranimi.