Nëse mund ta zgjidhni këtë ekuacion – me të vërtetë jeni gjeni

Shumë nxënës e urrejnë matematikën për shkak të rregullave të saj komplekse, por ky ekuacion është më shumë logjik.
Shumë njerëz kanë dështuar ta zgjidhin këtë ekuacion, por nëse ju e zgjidhni atëherë keni një logjikë shumë të zhvilluar.

Nëse ende nuk e keni gjetur atëherë zgjidhja është kjo:

Shenja ‘+’ ndërmjet numrave nuk ka pothuajse fare rëndësi, së pari dy numrat shumëzohen dhe japin shifrën e parë, shifra e dytë vjen nga mbledhja e numrave, ndërsa shuma e tretë vjen nga zbritja e tyre.