‘Nëse s’ka konsensus për kreun e KQZ, të rihapet gara’

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë deklaroi të hënën “se në rast se anëtarësia e Komisionit të Ligjeve nuk do të arrijë përzgjedhjen e dy kandidaturave mbipartizane, KVV i bën thirrje Kuvendit për rihapjen sërish të procesit të aplikimit për vendin vakant të kreut të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.” Kështu thuhet në deklaratën e këtij koalicioni, publikuar sot.

Më datë 17 tetor 2016, Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë (KVV) në ndjekje të ecurisë së procesit për zgjedhjen e Kreut të ri të KQZ-së, publikoi një deklaratë, në të cilën vë në dukje se tashmë përballë Komisionit Parlamentar të Ligjeve janë vetëm 4 kandidatura të vlefshme, kjo pas tërheqjes së njërit prej kandidatëve dhe pavlefshmërisë së kandidaturës së z. Koli Bele për shkak të angazhimit të politik si Nën/Sekretar Zgjedhor i Partisë Socialiste.

Sipas deklaratës, që përcillet më poshtë, KVV sugjeron: “Kodi Zgjedhor në Nenin 15 parashikon përzgjedhjen e dy kandidaturave prej Komisionit Parlamentar të ligjeve me jo më pak se 2/3 e votave të anëtarëve të tij. Dy kandidaturat kalojnë për votim në seancë plenare në Kuvend, ku kandidati që merr më shumë se gjysmën e votave të deputetëve, zgjidhet Kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Në rast të mos arritjes së dakortësisë mbipartizane për dy kandidatura, mekanizmi zhbllokues i parashikuar do të mbartë pikëpyetje proceduriale dhe me e rëndësishmja mund të shërbejë në delegjitimin e kandidaturës fituese në të ardhmen, pasi në një rast të tillë kuptohet që para Komisionit të Ligjeve të jenë paraqitur më shumë se katër kandidatura të vlefshme.

Nga ana tjetër, edhe pa marrë në konsideratë interpretimin procedural në përzgjedhjen e kandidatëve, interesi më i lartë është jo vetëm zbatimi formal i tekstit ligjor, por besimi i palëve në integritetin e procesit dhe të kandidaturës që do të përzgjidhet.

Sillet në vëmendje se Kryetari i KQZ-së, është jo vetëm vota përcaktuese në vendimmarrjen e institucionit, por edhe titullari i administratës së tij. Ndaj momenti i përzgjedhjes së tij duhet të jetë pa asnjë të metë në procedurë, në frymë, madje mundësisht të gëzojë besimin dhe mbështetjen konsensuale të të gjitha partive politike parlamentare.

Në këto rrethana, në rast se anëtarësia e Komisionit nuk do të arrijë përzgjedhjen e dy kandidaturave mbipartizane, Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë bën thirrje Kuvendit për rihapjen sërish të procesit të aplikimit për vendin vakant të kreut të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.”.