Nikolla cakton datat për masterat, pa u dhënë diploma, regjistrimi i pamundur

Një rast flagrant korrupsioni në arsim, ku studentëve iu thuhet nga Ministria e Arsimit se kur mund të aplikojnë për mastër, por realisht nuk i lejon ta bëjnë. Thjesht fare: Data e aplikimit për master është caktuar më 12 tetor, para datës së mbrojtjes së diplomës (13 tetor) dhe natyrisht, mungesa e kësaj të fundit, e bën të pamundur regjistrimin.

Ish-Kryeministri Sali Berisha, që i ka dhënë zë, shqetësimit të një studenti, gjykon se ky është mekanizmi I korrupsionit të ministres së Arsimit dhe kryeministrit për t’i detyruar studentët të regjistrohen tek universitetet private, klientelë e tyre.

Ja mesazhi i Berishës në Fb:

“Studenti dixhital denoncon korrupsionin e ninistres së Arsimit, “Miss Korrupsionit” dhe bosit të saj Rama me masterat dhe doktoratat Ai tregon mekanizmin se si i detyrojnë të shkojnë të interesuarit drejt universiteteve të klientelës.

Kështu, ministria për universitetet publike cakon një afat 4-ditor per t’u regjistruar për master në universitetet publike, ndërkohë që për privatët nuk ka afat kohor.

Por jo vetëm kaq, por Miss Korrupsioni i Arsimit e cakton si ditë të fundit të afatit të regjistrimit një ditë para mbrojtjes së diplomës, ç’ka e bën regjistrimin të pamundur, pasi për t’u regjistruar kërkohet mbrojtja e diplomës.

Kështu që ata që nuk arrijnë të regjistrohen në afatin 4- ditor dhe siç shihet nuk rregjistrohet dot asnjeri se nuk ka dhënë provimin e diplomës, kanë si alternativë të vetme Unversitin Kristaq Rama apo ndonjë tjetër si ai kundrejt një takse prej të pakten 6000 euro për çdo master që ndahet sëbashku me Ramën!

“Përshëndetje. Doja të bëja një denoncim në lidhje me aplikimin për masterin shkencor në UPT-FTI .

MInistria e Arsimit ka nxjerrë një lajmërim në dt:07.10.2016 http://www.arsimi.gov.al/…/…/Udhezimi_nr_24_dt_7_10_2016.pdf ku lajmeron se nga

dt:7 tetor deri në dt 12 tetor bëhet aplikimi për master, por sekretaria mesimore nuk ka marrë mundimin ta publikojë në site-n e shkollës : fti.edu.al

Krahas kësaj mbrojtja e diplomës tek Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit bëhet në datën 13 tetor, pra mbas afatit të aplikimit.

Si mund të regjistrohem unë kur akoma s’kam mbyllur diplomën? Është neglizhencë e Ministrisë apo e shkollës? Jam student i rregullt i vitit shkollor 2013-2016, që i mbylla provimet në vjeshtë.”