Presidentit Nishani dekreton ligjin e ri për korrupsionin dhe krimin e organizuar

Presidenti Bujar Nishani ka dekretuar ligjin e SPAK, të miratuar në Kuvend pak ditë më parë. Në dekretin e Presidentit thuhet: Shpalljen e ligjit nr.95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”.

DEKRET PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr.95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”.

Nr. Dekretit 9768

Tiranë, më 18.10.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI