Prindër ja pse duhet ti vini fëmijët në gjumë herët

Shkencëtarët thonë se gjumi jo i rregullt i fëmijëve, mund të dëmtoj pjesët që janë ende në zhvillim. Ata paralajmërojnë se nëse i lini fëmijët tuaj të qëndrojnë deri vonë, mund të dëmtohet zhvillimi i trurit të tyre.

Orari jo i rregullt i gjumit mund të dëmtojë  pjesët të cilat janë ende në zhvillim, duke përfshirë ato që përfshihen me shikimin, perceptimin dhe përpunimin e shqisave. Kur  truri i fëmijës  privohet nga gjumi, ai ka nevojë për shumë gjumë të thellë, veçanërisht për këto pjesë të specializuara.