Pritet seanca e Kuvendit, votohet pr/ligji “për organet e qeverisjes së gjyqësorit”

TIRANE – Seanca e Kuvendit ka sot në rend dite vetëm votimin e çështjeve të mbartura nga séanca paraardhëse, ndërsa të parashikuar për diskutim nuk ka asnjë projektligj.

Fillimisht, axhenda parashikon njoftimin e pr/ligjeve të depozituara në Kuvend dhe më pas procedurën e votimit për një sërë pikash, si kalendarin 3 javor të punës për periudhën 17 tetor – 4 nëntor dhe votimin e pr/ligjeve dhe pr/akteve të pavotuara nga seanca e 13 tetorit.

Mes tyre, më i rëndësishëm është p/ligji “Për organet e qeverisjes së gjyqësorit”. Drafti, pjesë e paketës prej 7 ligjesh të reformës në drejtësi, ishte i vetmi që nuk u votua në séancën e 6 tetorit, bashkë me pesë ligjet e tjera, që do ta bëjnë të zbatueshme paketën kushtetuese të miratuar me konsensus ne seancën e 22 korrikut.

I asistuar nga misioni EURALIUS, pr/ligji në fjale konsiderohet një risi në sistemin gjyqësor shqiptar. Ai rregullon organizimin dhe funksionimin e katër institucioneve: Këshillin e Lartë të Gjyqësorit, Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, si dhe Këshillin e Lartë të Emërimeve, lidhur me përbërjen, procedurën e votimit, si dhe kompetencat respektive të tyre.

Megjithë rendin zyrtar të punimeve te seancës, kohën më të madhe të debatit në parlament e zënë diskutimet politike, kryesisht ato që lidhen me çështje nga aktualiteti, si kultivimi i kanabisit, çështja çame, pranimet në universitete, etj.