Punësimi, ja rreziku që vjen pas moshës 40-vjeç

Në Shqipëri, personat e moshës rreth të 40-ve janë më të rrezikuar për të humbur vendin e punës. Kjo vlen kryesisht për atë kategori që ka arsim të detyrueshëm. Femrat janë më të prirura që të mbeten pa punë në këtë moshë kundrej meshkujve.

Raporti është 57% me 43%, por kjo ndryshon sipas specifikave të degëve të ekonomisë që përballet me më shumë vështirësi dhe si rrjedhim nxjerr më shumë të papunë.

Statistikat zyrtare të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë tregojnë se gjatë vitit të kaluar pjesa më e madhe ( 66%) e atyre që kanë humbur vendet e punës kanë pasur si arsyezvogëlimin e ndërmarrjeve ku kanë punuar. Një tjetër çështje që zë 16% ka pasur si arsyetim reformimin e ndërmarrjeve dhe pjesa tjetër për arsye të tjera.

Si pasojë e daljes me statusin e të papunit, më programin e pagesës që përftohet nga shteti u llogaritën 5,380 persona, shifër e cila është ulur ndjeshëm nga viti 2010 kur ishte mbi 9,200 persona.

Monitor