Rillogaritja e pensioneve/ Qeveria fal detyrimet për disa kategori

Falen detyrimet e papaguara nga rillogaritja e pensioneve për ish-ushtarakët. Ky vendim u mor gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit të Ministrave. Vendim përveç që ju fal atyre që si kanë paguar, do iu kthejë mbrapsht detyrimet për shtatë muaj gjithë atyre që i kanë paguar, ndërsa ato përllogariten në shumën 369 milionë lekë. Kështu, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 6, të ligjit nr.46/2016, “Për faljen e detyrimeve që kanë ish-ushtarakët në skemën e sigurimeve suplementare, nga rillogaritja e pensioneve, në zbatim të ligjit nr.10142, datë 15.5.2009, “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, me propozimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ministrit të Mbrojtjes dhe ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave vendosi ndryshimin për disa kategori.