Rregulla të reja për lundrimin në det, nuk lejohet derdhja e mbeturinave

Të gjitha anijet që do të lundrojnë në ujërat territoriale të Shëipërisë do të duhet të zbatojnë një rregullore të rreptë sa i përket standardeve. Nga kjo rregullore do të përjashtohen mjetet turistike, ato për peshkim, për gara, apo ato që angazhohen në proceset e kërkim-shpëtimit.

Ato do të duhet të pajisjen me një hartë të qartë ku od të kenë të përcaktuar pozicionimin e saktë, pasi mund të ndeshen me  ujëra të cekëta e shkëmbinj nënujorë. Në anën tjetër edhe ekuipazhi do të duhet të jetë i trajnuar dhe i njohur me të gjitha rregullat.

Gjithashtu në këtë dokument përcaktohen edhe masa të qarta për anijet në lidhje me ndalimin e derdhjes në det të mbetjeve të ndryshme me përmbatje nafte, vajra të krijuara gjatë lundrimit të anijes ose mbetjet shtëpiake, llumrat dhe mbetje të tjera

Anijet nuk lejohen të derdhin, shkarkojnë apo hedhin në det asnjë pjesë të mbetjeve të ngarkesës apo në lidhje me ngarkesën pa lejet përkatëse. Këtu përfshihen, gjithashtu, ambalazhimet dhe mjetet e sistemimit.

Gjatë dy viteve të fundit janë konstatuar raste të derdhjeve të naftës në det, si në zonën e Durrësit, të Nartës, Zvërnecit apo edhe Shënjgjinit.

Në rregullore përcaktohet edhe detyrimi për t’u licencuar me leje përkatëse nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit për të gjitha ato anije që do të duan të kryejnë transport detar të brendshëm./Monitor