Universitetet/ Jeni të pakënaqur? Ja hapat që duhet të ndiqni

TIRANE – Regjistrimi i studentëve fitues në raundin e dytë në universitet do të nisë në datën 13 tetor. Ndërkohë që sot do të bëhet shpallja e listave përfundimtare pas mbylljes së procesit të ankimimit, proces i cili, ashtu si dhe në fazën e parë, u shoqërua me shumë pak ankimime. Në këtë fazë të dytë studentët kanë mundësi që nëpërmjet Portalit të Klasifikimit të ndjekin online procedurat e regjistrimit, duke u njohur edhe me mundësitë që ata kanë për të fituar një preferencë tjetër, pasi në listat e bëra publike ata mund të kenë fituar degë që nuk janë të preferuarat e tyre. Në tabelat e mëposhtme janë të ilustruar të gjithë hapat dhe rastet se si maturantët duhet të veprojnë. Ndërkohë që ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, gjatë emisionit “Njerëz në Fokus”, të gazetares Ola Bruko, në “News 24”, sqaroi se: “Minimalisht, në pesë universitete të Tiranës, rezultojnë 4.430 vende të lira, pasi janë kandidatë që janë shpallur fitues në disa programe, dhe normalisht që, pasi ata të regjistrohen në një prej preferencave, do mbeten të lira vendet e tjera për kandidatët që nuk kanë fituar, të cilat do vihen në dispozicion të tyre në atë që ne e quajmë spostimi i vijës së kuqe. Maturantët duhet të jenë shumë të vëmendshëm dhe të ndjekin Portalin e Klasifikimit, pasi nëpërmjet tij do të azhurnohen në kohë reale për mundësitë që kanë”. Në lidhje me mundësinë e daljes së një udhëzimi tjetër për regjistrim në universitetet jopublike pas datës 20 tetor, ministrja nuk e ka pohuar, por ka deklaruar se do veprohet në përputhje me ligjin.

Regjistrimi
Procesi i regjistrimit do të kryhet në sekretaritë mësimore në datat 13-16 tetor, nga ora 8:00 deri në orën 21:00, dhe do të pasohet nga dy nënfaza, më 17-18 dhe 19-20 tetor. Verifikimin se sa afër vijës së kuqe është, kandidati mund ta bëjë nëpërmjet sistemit online Portali i Klasifikimit, https://klasifikimi. ualbania. rash.al. Në këtë portal kandidatët do të logohen vetëm me ID-në e Maturantit. Portali është i disponueshëm përmes çdo aparati me akses në internet.
Në momentin që studenti zgjedh të regjistrohet pranë sekretarisë mësimore në datat 13-16 tetor, tabela do të azhurnohet dhe preferenca e maturantit merr ngjyrë jeshile. Ndërsa programet e tjera, fituese ose jo, marrin ngjyrë gri, pasi kandidati është fshirë nga listat. Në rastin kur, në një nga degët jofituese, kandidati është shumë pranë limitit të kuotave, atëherë ekziston mundësia që gjatë fazës së dytë të regjistrimit, studentit t’i sinjalizohet programi me ngjyrë të verdhë. Ngjyra e verdhë në një program studimi, tregon se kandidati është fitues, për shkak të lirimit të kuotave nga kandidatët e tjerë të regjistruar në degë të tjera fituese. Mundësia për t’u regjistruar në këtë program studimi do iu jepet pas datës 16 tetor, ku ngjyra e verdhë do të kthehet në të gjelbër. Në këtë mënyrë kandidati ka hequr dorë nga mundësia e regjistrimit në një nga degët ku ishte shpallur fitues, fakt i cili sinjalizohet me ngjyrë gri. Edhe kandidatët e tjerë të cilëve nuk iu sinjalizohen preferencat e tjera kanë mundësi që të presin deri më datë 15 tetor, dhe të shikojnë nëse kanë ndonjë ndryshim në preferencat e tyre ku nuk janë shpallur fitues, por nëse brenda kësaj dite nuk kanë sinjalizim nëpërmjet këtij portali, atëherë duhet të regjistrohen, pasi degët ku janë shpallur fitues në këtë fazë të dytë nuk iu ruhen. Kandidatët që zgjedhin të regjistrohen pas datës 16 tetor, nuk do të mund të regjistrohen më në programet ku ishin fitues, por në programet e tjera që mund të fitojnë pas spostimit të vijës.
Kandidatët që nuk janë shpallur fitues në asnjë program studimi, edhe pas përfundimit të fazës së dytë, e cila mbyllet në 16 tetor, pra që nuk janë sinjalizuar fitues në asnjë prej preferencave, atëherë ekziston mundësia që të sinjalizohen me të verdhë gjatë dy nënfazave, pra në fazën 17-18 tetor, apo në fazën 19-20 tetor, duke iu dhënë mundësia të regjistrohen pas përditësimit të listave. Listat do të përditësohen vazhdimisht gjatë procesit të regjistrimit, ndaj kandidatët duhet që ta kontrollojnë vazhdimisht. Nëse ka kandidatë që sinjalizohen si fitues në nënfazën 17-18 tetor dhe nuk regjistrohen në sekretari mësimore me dokumentacion, humbasin të drejtën të regjistrohen në këto programe në nënfazën tjetër, e cila është në datat 19-20 tetor. Kjo gjë përcaktohet në ndryshimin e Udhëzimit nr.13, që MAS-i e bëri në datën 7 tetor 2016.