Universitetet, si bëhet regjistrimi në datat shtesë

Detaje të reja mbi mënyrën e përzgjedhjes së fituesve në fazën e dytë të postraundit. Ministria e Arsimit ka bërë ndryshime në udhëzimin nr.13, duke çuar deri në fund mënyrën se si do të vijonte gara për pranimet në universitete.

Në të dyja fazat ndiqet një parim për fituesit: nëse nuk regjistrohesh brenda afateve që përcakton udhëzimi, humbet të drejtën e studimit për atë degë.

Në fazën pasuese, kandidati shkon me të njëjtën listë degësh, me përjashtim të asaj që fitoi dhe nuk u regjistrua. Kjo është saktësuar me një shtesë në udhëzimin me emrin e ri “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në vitin akademik 2016-2017”.

“Kandidatët të cilët nuk janë regjistruar brenda datës 16 tetor 2016, humbin të drejtën për t’u regjistruar në fazat e mëtejshme në programet e studimit ku ata rezultonin fitues”.

Kjo është e vlefshme jo vetëm për institucionet e arsimit të lartë publike, por edhe private. Kështu, një kandidat që ka fituar një degë jo shumë të preferuar në shtet apo në privat, nëse nuk kryen regjistrimin deri në datën 16 humb të drejtën e studimit për atë degë për këtë vit akademik dhe mbetet në dorë të fatit për nënfazat që pasojnë.

DY NËNFAZAT

Maturantët që nuk fituan janë në pritje të mundësisë për të kapur një degë gjatë dy nënfazave që do të zhvillohen përkatësisht në datat 17-18 tetor dhe 19-20 tetor. Ndërsa ata që kanë fituar një degë jo shumë të preferuar konkurrojnë në post-raund me të njëjtën listë preferencash, me përjashtim të asaj/atyre që zgjodhën të mos regjistroheshin.

Me përfundimin e regjistrimeve të fazës së parë do të azhurnohet lista e studentëve të regjistruar për të parë kuotat që mbeten bosh. Në nënfazën e parë, viza e kuqe do të zbresë poshtë po aq vende sa ç’ka edhe kuota të lira (s’ka rëndësi nëse mes tyre mund të ketë fitues që janë regjistruar tashmë në një program tjetër studimi).

“Pas mbylljes së regjistrimeve të raundit të dytë, në datat 17-18 tetor 2016, sekretaritë mësimore të IAL-ve do të regjistrojnë online dhe me dokumentacion kandidatët. Regjistrimi do të bëhet duke respektuar renditjen në listat e fituesve të raundit të dytë, pas zbritjes së vijës së fituesit të fundit konform numrit të kuotave të parashikuara për programin përkatës të studimit”, përcaktohet në udhëzimin e ndryshuar. Në përfundim të këtij procesi parashikohet që sërish të ketë kuota të paplotësuara.

Në kuotat e disponueshme për regjistrimet poshtë vizës së kuqe nga datat 17-20 tetor bëjnë pjesë të gjitha kuotat e paplotësuara, përfshirë dhe ato për trojet, kategoritë e veçanta apo shtetasit e huaj. /Panorama/