Vagina kërcimtare: Si të mësosh për seksin konsensual

Këto video janë përgatitur për të mësuar të rinjtë për rëndësinë e seksit konsensual.

Në tre videot e Project Consent, një organizatë jofitimprurëse, qëllimi është që ndërgjegjësohet shoqëria në një periudhë që po rritet ndjeshëm kultura e ngacmimeve seksuale dhe përdhunimeve.