Gjermania kërkon punëtorë: Ja kriteret dhe si të aplikoni

Instituti Shqiptar i Marrëdhënieve me Publikun njofton se është autorizuar nga shoqëria britanike P&G Inc., që për llogaritë filialit të saj në Gjermani të rekrutojë punonjës si mekanikë për automjete.

Të gjithë të interesuarit për të punuar në Gjermani kundrejt një kontrate të rregullt pune, të cilët gëzojnë: a. një njohje të mjaftueshme të gjuhës gjermane, sidomos të gjuhës teknike që lidhet me industrinë e makinave? b. një përvojë të dëshmueshme pune në sektorin e riparimit dhe mirëmbajtjes teknike të makinave? ose c. një diplome universitare në degën e Inxhinierisë Mekanike, duhet të aplikojnë pa pagesë në adresën e email-it punenegjermani@gmail.com duke renditur kushtet që përmbushin sipas kësaj ftese për aplikim.

Pasi të kontaktohen nga stafi, aplikantët do të plotësojnë një dosje dokumentesh personale dhe do t’i nënshtrohen një interviste të parë vlerësuese përpara se të intervistohen nga stafi gjerman. Kompania merr përsipër praktikën e nxjerrjes së vizës së punës.