Hapja e negociatave me BE, zbardhet draft rezoluta e PE-së për Shqipërinë

Pak ditë pasi Parlamenti Evropian u kërkoi vendeve anëtare të Unionit pezullimin e përkohshëm të bisedimeve të anëtarësimit me Turqinë, Komiteti i Jashtëm i PE merr në shqyrtim draft-rezolutën për Shqipërinë, e cila “mbështet plotësisht anëtarësimin e vendit në BE dhe bën thirrje për hapjen e negociatave”, sipas rekomandimit të Komisionit Evropian, më 9 nëntor.

“Mbështet plotësisht anëtarësimin e Shqipërisë në BE dhe bën thirrje për hapjen e negociatave të anëtarësimit sapo të ketë progres të besueshëm në zbatimin e reformës në drejtësi, në mënyrë që të ruhet vrulli ( ose ritmi/shpejtësia) i reformave; si dhe pret që Shqipëria të konsolidojë progresin e arritur dhe të ruajë ritmin e përparimit në zbatimin e të gjitha prioriteteve kyçe;”

Në 7 faqe përmblidhen 21 paragrafe dhe RTSH zbardh pjesët kryesore të dokumentit të hartuar nga raportuesi Knut Fleckenstein, ku krahas njohjes së progresit të qëndrueshëm në procesin e anëtarësimit drejt BEsë, theksohet edhe rëndësia për dialog konstruktiv politik, “zbatimin e plotë dhe në kohë” të reformave integruese, në ve[anti për paketën e drejtësisë, por dhe përmbylljen e reformës elektorale, përpara mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të 2017, duke kujtuar, në këtë kuadër, rëndësinë e transparencës së financave të partive poilitike.

“Rithekson se një dialog konstruktiv, bashkëpunim i qëndrueshëm politik dhe gatishmëria për kompromis është vendimtare për suksesin e reformave dhe për të gjithë procesin e anëtarësimit në BE;”

“Përsërit se një reformë gjithëpërfshirëse e gjyqësorit është një kërkesë madhore e qytetarëve të Shqipërisë për të rikthyer besimin tek përfaqësuesit politik dhe të institucioneve publike, dhe se kredibiliteti e efektiviteti i procesit të reformave në tërësi, duke përfshirë edhe për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, varet nga suksesi i procesit të verifikimit (veting) dhe reformës në drejtësi.”

“Mirëpret strategjinë e re të reformës në drejtësi 2017-2020 dhe planin e veprimit, si dhe rritjen e mjeteve buxhetore për zbatimin; bën thirrje për trajtimin e mëtejshëm të mangësive në funksionimin e sistemit gjyqësor, duke përfshirë mungesën e pavarësisë nga degë të tjera të pushtetit, drejtësinë selektive, llogaridhënien e kufizuar dhe mekanizmat joefikase të kontrollit, korrupsionin, kohëzgjatjen e përgjithshme të procedurave gjyqësore dhe zbatimit.

“Bën thirrje ndaj Komisionit Ad-Hoc Parlamentar për Reformën Zgjedhore për të përfunduar rishikimin e kodit zgjedhor duke adresuar të gjitha rekomandimet e mëparshme të OSBE / ODIHR-it; Bën thirrje ndaj autoriteteve kompetente për të siguruar zbatimin e duhur në kohë, para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare të qershorit 2017; Kujton se të gjitha partitë politike kanë përgjegjësi për mbajtjen e zgjedhjeve demokratike në përputhje me standardet ndërkombëtare; I bën thirrje partive politike të Shqipërisë për të respektuar ligjin për përjashtimin e autorëve të veprave penale nga postet publike, në frymë dhe në letër, kur të përcaktojnë kandidatët e listave të tyre;

Ndërsa Kuvendit i kërkohet të miratojë Kodin e etikës dhe të forcojë kapacitetet e mbikqyrjes ndaj qeverisë, Parlamenti Europian, sipas draftit, do të shqyrtojë mundësitë, përmes programeve egzistuese për vendet e zgjerimit, për të ndihmuar kolegët shqipëtarë, në këtë kuadër, për ushtrimin e rolit mbikqyrës dhe rritjen e cilësisë së legjislacionit. Vlerësohet përmirësimi i mardhënies së institucioneve shtetërore me shoqërinë civile, por kërkohet rregullimi i kuadrit fiskal për organizatat jofitimprurëse. Toleranca fetare vendase konsiderohet “thelbësore për parandalimin e radikalizmit islamik” dhe luftën kundër terrorizmit. Drafti përsërit gjetjet e raportit të fundit të Komisionit për vendin në luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit, për administratën publike dhe respektimin e të drejtave themelore, përfshirë për pronat, fëmijët dhe minoritetet, si dhe përsa i takon lirisë së medias.

“Rithekson rëndësinë kritike për media profesionale dhe të pavarur në shërbimin publik dhe privat; është i shqetësuar për ndikimet politike në media dhe vetë-censurën e gjithëpërhapur mes gazetarëve; vë në dukje zbatimin e ngadalshëm të ligjit për mediat audiovizuale dhe vonesat në plotësimin e vendeve të AMAs; bën thirrje për masa për të rritur standardet etike e profesionale dhe bashkësinë e kontratave të rregullta të punës së gazetarëve, për të rritur transparencën e reklamave qeveritare në media dhe për të siguruar pavarësinë e autoritetit rregullator dhe të transmetuesit publik;”

Ky draft pritet të pësojë ndryshime, pas paraqitjes në Komitetin e Jashtëm, të martën pasdite. Mësohet së eurodeputetët kanë afat deri më 10 Janar 2017 për të dorëzuar amendamentet e tyre dhe draft-rezoluta për Shqipërinë pritet të miratohet nga PE gjatë seancës së ardhshme.