Inovacion në industrinë e Metalit


Një experiencë e suksesshme e Institutit Austriak të Ekselencës: çertifikimi i profesionistëve në industrinë e konstruksioneve metalikë

„Ky projekt siguron implementimin e Standarteve më të mira Evropjane në fushën e saldimit dhe mundëson punësimit e të trajnuarve në firmat shqiptare dhe ato të huaja që operojnë në Shqipëri“- tha Ministri Klosi gjatë fjalës së tij në qendrën e saldimit të AIEx në Tiranë.

certifikate

Projekti me temë “Implementimi i Standarteve Evropjanë në industrinë Metalpunuese” i zhvilluar nga WIFI-Albania, i cili që nga 1. Janari 2016 është i njohur si Austrian Institute of Excellence (AIEx) është mbështetur nga Agjensia Austriake e Zhvillimit (ADA). Të pranishëm në eventin përmbyllës të mbajtur në datën 17 Nëntor 2016 ishin ndër të tjërë dhe Ministri i Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Blendi Klosi, Drejtori i zyrës ADA në Tiranë, Hainz Habertheuer dhe konsullja austriake Sonja Harreither, të cilët kishin mundësinë të shikonin nga afër disa procese saldimi të praktikuara gjatë kurseve.

Ministri Klosi gjatë shpërndarjes së çertifikatave të njohura ndërkombëtarisht për saldatorët e trajnuar, përgëzoi drejtuesit e AIEx për iniciativën e marrë dhe përpjekjen e tyrë për të kualifikuar dhe certifikuar specialista në fushën e saldimit. Për më tëpër Ministri falenderoi dhe Agjensinë Austriake për Zhvillim (ADA) për mbështetjen e dhënë gjatë këtyrë viteve në implementimin e Standarteve më të mira Evropjane në Shqipëri.

Gjatë fjalës përmbledhëse drejtoresha ekzekutive e AIEx Znj. Bianca Duro duke falenderuar të pranishmit, vlersoi faktin që gjatë këtij projekti u mundësua krijimi i një qëndre saldimi të akredituar dhe njohur ndërkombëtarisht. Arritjet e projektit u përmblodhën si më poshtë:

Rreth 1000 punekerkues morën pjesë në programin e kualifikimit dhe me shumë se 400 përsona janë kualifikuar dhe çertifikuar.

Gjithashtu gjatë projektit u bë e mundur kualifikimi dhe çertifikimi i 10 trajnerëve si dhe certifikimi i supervizorëve të saldimit në kuadër të implementimit të markës CE për eksportim të konstruksioneve metalikë.

Kualifikimët në kuadër të këtij projekti përmbajnë 20 kategori në fushën e saldimit dhe përpunimit të metalit si supervizor ndërkombëtar saldimi, ekspert teknik ndërkombëtar saldimi dhe inxhinier ndërkombëtar saldimi.