Kosova në konferencë rajonale shkencore në Shkup për sipërmarrësi sociale

Në Shkup sot dhe nesër do të mbahet konferencë shkencore e quajtur “Hulumtim i zhvillimit të ndërmarrjeve sociale të Ballkanit”.

Ngjarja është në organizim të “Reaktor-hulumtim në aksion” në partneritet me “Pablik” dhe “Konekt” nga Maqedonia dhe me “Partners Shqipëri” nga Shqipëria dhe Qendra për paqe dhe tolerancë nga Kosova, të cilët së bashku e zbatuan hulumtimin “Sfidat dhe mundësitë e ndërmarrjeve sociale për punësim të personave të margjinalizuar”, të përkrahur nga Programi rajonal për promovim të hulumtimeve në Ballkanin Perëndimor.

Në konferencë do të prezantohen hulumtimet më të reja të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e ndërmarrësisë sociale në rajon, por edhe do të vendosen edhe bazat e Rrjetit ballkanik të hulumtuesve në fushën e ndërmarrjeve sociale.

Nxitje e debatit rajonal, kontribut ndaj hulumtimeve rajonale dhe proceset e krijimit të politikave në fushën e sipërmarrësisë sociale dhe ekonomia sociale janë pjesë e qëllimeve të Rrjetit hulumtues të sapoformuar ballkanik për ndërmarrjet sociale, në të cilën marrin pjesë hulumtues nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Kroacia, Serbia, Bosnja e Hercegovina, Mali i Zi dhe Sllovenia.

Projekti është përkrahur nga Programi rajonal për promovim të hulumtimit në Ballkanin Perëndimor, të koordinuar nga Universiteti në Frajburg, Zvicër dhe tërësisht i financuar nga Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim.