Ndalojeni urgjentisht përdorimin e tyre! Tani!

Këto janë disa prej produkteve që ne i përdorim rregullisht në jetën e përditshme, duke mos e kuptuar rrezikun që ato shkaktojnë.

Kapsulat e vogla të kafes:  Janë të vogla dhe të lira, por biliona prej tyre përfundojnë çdo vit në riciklim dhe sjellin shkatërrim të mjedisit. Lufta kundër tyre sapo ka filluar.

1

Pasta e dhëmbëve: Jo të gjitha pastat sigurisht. Por shumë prej tyre është zbuluar se përmbajnë komponentë plastikë. 8 milionë mbetje plastike prej tyre përfundojnë çdo vit në oqean duke shkatërruar biodiversitetin.

2

Shkopinjtë e orizit: Të përdorura më tepër në Azi. 4 milionë pemë priten çdo vit për të prodhuar 57 milionë prej tyre. Bëhen më pas edhe me kimikate që mund të sjellin probleme në rrugët e frymëmarrjes.

3

Letrat e lagura: Nuk treten si letrat higjienike dhe shkaktojnë ndotje të mëdha çdo vit në planetin tonë.  

4

Qeset plastike: Një nga shkaktarët kryesorë të ndotjes së përditshme. Një trilion mbetje plastike të pariciklueshme përfundojnë çdo vit në plazhe, lumenj, oqeane dhe lëshojnë mbetje toksike kur digjen.

5

Bateritë: Përmbajnë mbetje toksike, hekur, mërkur. Tepër të dëmshme për mjedisin. Nëse digjen sjellin dëme të mëdha për shëndetin e njeriut.

6

Qeset plastike të çajit: Prodhuesit e tyre po përdorin gjithmonë e më shumë najlonin ose polietilenin për prodhim, sepse plastika është tepër e dëmshme.

7

Ilaçi i duarve: Shumë prej tyre është vërtetuar se shkaktojnë kancer të lëkurës për shkak të elementeve kimike që përmbajnë.

8

Kokrrat për ndalim shtatzënie: Mund t’i përdorni. S’ka problem. Por nëse nuk i përdorni dhe i flakni, ta dini se rrezikoni jetën e shumë gjallesave në tokë, që mund të ekspozohen ndaj tyre.

9

Polesteroli:  Tepër të vështira për t’u ricikluar. Eliminojini.

10

Brisqet e rrojës: Përdorni makina elektrike. Më mirë pak shtrenjtë, por jo plastike sepse shkaktojnë ndotje marramendëse në mjedis.

11